Auteur
Module II, le├žon 12.

Le mot juste (pages 74 - 75)

Yhdistä seuraavat tärkeät ilmaisut ja opettele ne samalla.