Auteur
Voilà! 2, leçon 4.

COD ja COI passé composéssa

Kirjoita lause uudelleen korvaten alleviivattu osio COD- tai COI-pronominilla. Muista tarvittaessa taivuttaa partisiippia. Muista myös kirjoittaa isot alkukirjaimet ja välimerkit.