Auteur
Voilà! 3, leçon 3.

Käännä pyydetyt ilmaisut. Kiinnitä huomiota prepositioihin. Vihje-painike auttaa tarvittaessa.