Auteur
Voilà! 3, leçon 6.

dont

Käännä dont-relatiivipronominin sisältävät sivulauseet. Vihje-painike auttaa sinua tarvittaessa.