Auteur
Voilà! 5, leçon 5.

Métiers, page 1

Associez et apprenez les métiers suivants. Attention! Cet exercice comprend quatre pages.
arkeologi
arkkitehti
elektroniikka-asentaja
eläinlääkäri
ensihoitaja; ensiapukurssin suorittanut
hammaskirurgi
huutokaupanpitäjä
informaatikko
kaupunkisuunnittelija
kielitieteilijä
kirjailija
kirjallisuuskriitikko
kirjastonhoitaja